Kohde 2

Tämä tila remointoitiin omistajan toimesta uutta vuokralaista varten. Toteutimmekin tähän noin 300 neliön kohteeseen erittäin laajan remonttisuunnitelman ja hoidimme remontin toteutuksen ja projektin hallinnan.

Kohteen väliseinisistä suurin osa purettiin ja pimeästä tilasta rakennettiin avonaista ja valoisaa työstentelyalaa. Pinnat uusittiin ja tilan keskiöön rakennettiin liukulasiovilla suljettava taukotila uudella keittiöllä. Ilmeestä rakennettiin moderni kokonaisuus, jota on helppo vuokrata jatkossakin, jos vuokralainen vaihtuu. Kohteesta toteutettiin myös leijuva 3D-malli, jolla tilan remontoitu kokonaisuus tuotiin visuaalisesti  tehokkaimmin esiin.Yhteydenotto


© Tilanna