Heidi Tiihonen, Hankekehityspäällikkö, VRP Keski-Suomi Oy

Olemme toteuttaneet yhteistyössä Tilannan kanssa useamman kohteemme
sisustussuunnittelun ja visualisoinnit. Sisustussuunnittelun
toimeksiantoon on sisältynyt huoneistopohjaluonnosten kommentointi,
kiintokalustesuunnittelu, sisutusmaailmoiden luominen sekä
osallistuminen valaistussuunnitteluun. Asuntopohjaluonnoksia
kommentoimalla Tilanna on muovannut asuntojen käytännöllisyyttä sekä
näyttävyyttä merkittävästi. Kiintokalusteilla sekä sisustusmaailmoiden
pintamateriaalivalinnoilla Tilanna on tuonut suunnitelmaan päivän
trendit, huomioiden kohde- ja asiakasryhmät, sekä tilaajan määrittämät
kustannustavoitteet.

Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti valinneet
Tilannan luomista sisustusmaailmoista tulevien kotiensa värit,
pintamateriaalit sekä kiintokalustusratkaisut. Tämä on puolestaan
vähentänyt asukasmuutoksia ja helpottanut hankintatyötä.
Sisustussuunnittelun lisäksi Tilanna on myös toteuttanut kohteidemme
markkinointimateriaalit, visualisointikuvat sekä animaatiot.
Laadukkaiden ja fotorealististen kuvien ja animaatioiden avulla olemme
pystyneet välittämään asiakkaille todenmukaisesti tulevien asuntojen
visuaalisen ilmeen. Laadukkailla kuvilla on ollut huomattava merkitys
myös myyntityössä.

Yhteistyö Tilannan kanssa on ollut erinomaista. Suunnitelmat
toteutuvat aina sovitussa aikataulussa, suunnittelua edistetään
keskustellen, yhteistyössä muiden suunnittelualojen kanssa.
Tilanna on alansa vahva ammattilainen.

Yhteydenotto


© Tilanna